Bankommittén

Bankommittén ska hantera frågor kring banans skötsel och drift. Vi vill ha en ekonomiskt bärkraftig och attraktiv bana för medlemmar och gäster

Aktiviteter under 2005

- Se till att de nya hålen blir så bra som vi hoppas och tror.
- Lägga extra kraft till att få bra greener. Förra året eftersattes skötseln av de gamla greenerna på grund av utbyggnaden.

Medlemmar

Leif Hultman
sammankallande
b)090-143551 m)070-3599948
leif.hultman@umea.se
Gunnar Enardsson b)0932-10901 m)070-3221363
nls467m@tninet.se
Tore Jacobsson m)070-5749702
torjac@boklokraback.se
Stig Brodin b)090-32098
stig.brodin@nju.sus.se
Stefan Enardsson b)0932-10980
stefan@byggochfritid.com
Ulf Königsson b)0935-12248 m)073-0871924
ulfkonigsson@swipnet.se