Fastighetskommittén

Fastighetskommittén ska hantera fastigheter och anläggningar i anslutning till banan. Det vill säga allt som finns på anläggningen utanför spelytorna.

Aktiviteter under 2005

Klart Bygga om driving-rangen. Mattorna flyttas fram och slagrikningen vrids mer bort från vägen. Dräneringen är förbättrad.
Förberett Anlägga en ny putting-green vid driving-rangen.
- Bygga en toalett vid hål 13 på nya banan.
Klart Ett antal nya soptunor med källsortering

Medlemmar

Fritjof Strandberg
sammankallande
b)0932-50835
Hans-Ola Lindberg b)090-50464 m)070-6694567
Gunnar Enardsson b)0932-10901 m)070-3221363
Roland Persson b)0932-10312 m)070-5427363 m)070-3003607