Medlemskommittén

Hur blir man medlem?
Vad får man för medlemsavgiften?

Idrottsprojektet

Nyhetsbrevet
Medlemstidningen "Släjdan"
Medlemsenkät - bra och dåligt?

Medlemskommittén ska verka för att befintliga medlemmar ska bli mer nöjda med den verksamhet som klubben bedriver.
Kommittén instiftades vid årsmötet 17/3 2005.

Arbetet kan till exempel handla om förbättringar i information, träningsmöjligheter, bokningssystem, information om banarbeten, medlemsfester, tävlingar och tävlingsformer.
Initialt kommer det nog mest att handla om information så att medlemmarna ska kunna få veta vad som händer på klubben. Hemsidan är inte i bästa skick, men kommer inom kort att förbättras.

Idrottsprojektet

Medlemmarskommittén har också hand om "Idrottsprojektet", vilket syftar till att synliggöra golfen som idrott.
I Sverige definieras idrott som "fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat" (RF:s stadgar). Nog passar väl det väl in på golf?

Medlemsstatistik

Här finns en kortfattad sammanställning enligt hur det såg ut i september (PDF-format).
Några saker att notera:

Aktiviteter under 2005

Klar 23/6 Förbättra hemsidan med ny struktur och layout. Innehållet ska bli bra mycket bättre.
8 brev skickade Sända ut nyhetsbrev med e-post när det finns något att rapportera.
Släjdan #2
Webb-formulär
Genomföra en medlemsenkät för att ta reda på vad medlemmarna vill få ut av klubben.
Mars-05
September-05
Sammanställa medlemsstatistik över kön, handicap, medlemskategorier och geografisk spridning.
En del av idéerna har samlats i Idélistan

Långsiktiga planer

Vision: Att Bjurholms GK ska vara den trevligaste klubben att vara medlem i inom NVGF.

Medlemmar

Pär Mattsson
Sammankallande
Idrottsförman
b)090-124432 m)070-3052516
parmattsson@yahoo.se
Anders Lundström
Webb-utveckling
anslom02@student.umu.se
Nils Paulsson
Släjdan
b)08-395354 m)0730-281179
n.paulsson@home.se