Tävlingskommittén

Tävlingskalendern

Allmänna tävlingsbestämmelser

Lokala regler för Bjurholms GK

NVGF tävlingskalender

SGF-tävlingar

Tävlingskommittén ska hantera klubbens tävlingar. Det innefattar att sammanställa tävlingskalendern och tillsätta väl utbildade tävlingsledare.
Tävlinskommittén ansvarar även för lokala regler och handicap-frågor.

Aktiviteter under 2005

Klart Fastställa tävlingsprogram för 2005.
Klart Revidera tävlingsbestämmelser och lokala regler
Pågår Utbilda tävlingsledare i GIT-systemet
- Utvärdera tävlingarna (löpande)

Medlemmar

Torbjörn Sundén
Sammankallande
b)090-703408 m)070-3082404
torbjorn.sunden@wspgroup.se
Anders Waldemarsson b)090-195045 m)070-3221378
anders.waldemarsson@glocalnet.net
Barbro Andersson b)090-121878 a)090-7865247 m)070-6475020
barbro.andersson@chem.umu.se
Lennart Löfgren b)0930-20577