Utbildningskommittén

Utbildningskommittén hanterar klubbens utbildningsverksamhet. Det innebär i första hand utbilding för nybörjare.

Hur börjar man spela golf?

För att få spela golf på egen hand måste man ha genomgått (och klarat) en grundläggande utbildning. Det gäller att visa att man kan reglerna, hur man uppför sig på banan och behärskar den grundläggande tekniken. Det är alltså ungefär som att ha ett körkort för att få vara ute i trafiken.

Det är detta "körkort" som kallas för det "Gröna kortet" och som innebär att man får spela golf på egen hand. Nästa steg är att erhålla "Officiellt handicap" vilket innebär att man kan tävla och spela på andra klubbar också.

Utbildningen sker i tre steg, där varje steg ska examineras:
1) Teori om regler, säkerhet och annat.
2) Praktik så att man lär sig den grundläggande tekniken.
3) Spel på banan tills man visat att man behärskar alla moment tillräckligt bra.

För att kunna avsluta hela utbildningskedjan så måste man vara medlem i en golfklubb som är medlem i Svenska golfförbundet (SGF). De som går utbildning för nybörjare hos oss har en reducerad årsavgift (Seniorer 1400 kronor, Juniorer betalar ingen årsavgift).

Kurskostnad: Seniorer 1 800 kr, Juniorer (upp till 15 år) 1 200 kr.
I den ingår teoridelen (Henrik Helmersson) och praktikdelen (Gamal Sheriff) samt de två kursböckerna: Grönt kort – på väg till hcp 36 samt Golfvett. När du klarat av teori- och praktikdel går du ut på banan för spel till­sammans med en klubbmedlem. Då är det dags att lösa den reducerade årsavgiften (med­lems­avgiften) och spela golf så mycket du hinner resten av sommaren.

Är du intresserad att vara med på kommande kurser, ring eller maila till kansliet: 0932-10756 eller kansliet@bjurholmsgk.se

Spela på banan

När man blivit godkänd på kursen erhåller man klubbhandicap 36+. Det innebär att man får spela på sin hemmaklubb, om man gör det tillsamans med en medlem som har officiellt handicap (36 eller lägre).
För att erhålla officiellt handicap ska man visa att man kan spela på handicap 36 (två extra slag per hål) från röd tee (den kortaste av de officiella utslagsplatserna) under en 9-hålsrunda.
I Bjurholm spelar vi tills vidare på 9 gamla hålen (nummer 1-9).

En nyhet sedan något år är att man inte börjar vid röd tee. Man börjar istället längre fram, och flyttar sig succesivt längre från hål (vilket gör att det successivt blir svårare).
- Gul/svart tee är placerad ungefär 150 meter från hålet, dock inte längre bort än röd tee.
- Grön/vit tee är placerad ungefär 200 meter från hålet, dock inte längre bort än röd tee.
- Röd tee är den utslagsplats som damer med officiellt handicap normalt sett använder. I Bjurholm kan avståndet till hålet variera från 100 meter (hål 7) till 410 meter (hål 8).

Aktiviteter under 2005

Startade i april Nybörjarutbildning
- Nybörjarutbildning. Anmäl ditt intresse till kansliet. Startas när det finns tillräckligt många intresserade

Medlemmar

Barbro Andersson
Sammankallande
a)090-7865247 m)070-6475020
barbro.andersson@chem.umu.se
Henrik Helmersson b)0932-20059
henrik.helmersson@bjurholm.se