Bjurholms Golfklubb


Stadgar

Kommittéer:
Junior (barn och ungdom)
Damer
Seniorer/Herrar
Bana
Fastighet
Tävling
Marknad

SLÄJDAN - klubbtidningen
Nyhetsbrev via e-post
Anslagstavlan

Fakta

Postadress: Bjurholms Golfklubb; Mariebäck 3; 916 93 BJURHOLM
Telefon: 0932-107 56
Fax: 0932-200 15
E-post: kansliet@bjurholmsgk.se
Hemsida: www.bjurholmsgk.se
Organisationsnummer: 802445-0424
Bankgiro: 423-0959
(från utlandet anges SWIFT:HANDSESS IBAN:SE72 6000 0000 0007 6711 5112)

Styrelsen

Monica Enardsson
ekonomiansvarig
070-208 53 63 m.enardsson@gmail.com
Alexander Lindgren lindgren.j.alexander@gmail.com
Anna Fredricks anna.p.fredricks@gmail.com

Suppleanter

Bengt Sundling bengtsundling53@gmail.com
Marcus Elisson marcus.elisson@gmail.com

Personal

Förtroendevalda

Revisorer

Henrik Helmersson
Ordförande
070-348 57 56 henrik.helmersson@bjurholm.se
Julie Johansson

Valberedning