Nyheter

2017-10-06:
Läget på banan

2017-10-05:
Höstårsmöte

2017-09-22:
Höstgolf - varför inte?

2017-09-13:
Kvarglömda prylar, finns på kansliet
Läs mer...

2017-08-07:
Klubbmästare 2017
Läs mer...

2017-06-25:
Bjurholms camping är öppen
Läs mer...

2016-08-14:
8 golfbilar

Nyhetsarkivet


Den trevliga golfklubben

Dammen på hål 17 måste man ta sig över
Dammen på hål 17 måste man ta sig över

Läget på banan
På grund av det ihållande regnet gäller följande;
Från lördag den 7/10 får tillsvidare golfbilar inte användas på banan . Förbättras läget meddelar vi det här på hemsidan.
På grund av arbete på banan sänker vi greefee med 100 kr
Höstårsmöte
Kallelse till höstårsmöte 2017 för Bjurholms golfklubb och extra bolagsstämma för Golfab i Bjurholm AB 18 november kl.10.00 i klubbhuset i Mariebäck.
Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 4 november.
Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Föredragningslista Bjurholms golfklubb
1.Fastställelse av röstlängd för mötet
2.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3.Fastställande av föredragningslista
4.Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
6.Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
7.Val:
Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
4 ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år
Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta
Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen
Ombud till GDF-möte
Val av kommittéordföranden
8.Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9.Övriga frågor, information och diskussion

Extra bolagstämma Golfab i Bjurholm AB
1.Fastställelse av röstlängd för årsmötet
2.Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
3.Fastställelse av föredragningslista
4.Val av ordförande samt sekreterare för stämman
5.Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6.Fastställande av spelavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhetsåret
7.Val av styrelse
8.Övriga frågor, information och diskussion

VARMT VÄLKOMNA!
Höstgolf - varför inte?
Även om dagarna blir kortare så är banan fortfarande i mycket god kondition. Frågan är om den någonsin har varit i bättre skick än nu.
Utmana banan och dig själv innan vintern kommer.
Kvarglömda prylar, finns på kansliet
Se på bifogad bild vad som finns att hämta.
Läs mer...
Klubbmästare 2017
Herrar: Dan Ekholm
Herrar 30: Per Södermark
Herrar 40: Dan Ekholm
Herrar 50: Kurt Granqvist
Herrar 60: Eric Emanuelsson
Herrar 70: Anders Waldemarsson
Herrar Match: Per Södermark
Läs mer...
Bjurholms camping är öppen
Campingen vid golfbanan är nu öppen och välkomnar alla (både golfare och andra). Stugor, husvagnsplatser, servicehus och bastu. Restaurang på golfbanan.
Nya ägare och mycket är nyligen renoverat.
Kontakt: 0739-742108, info@bjurholmscamping.se
Läs mer...

Sponsorer

AB Nordprotekt ACX Logistics Balsjö Handel och Bensin Bilspectrum Bjurholms Blommor & Handelsträdgård Bjurholms Järn & Färg Bjurholms kommun Bro & Tak Isoleringar i Umeå Coop Konsum Bjurholm Cramo Däckcentralen Fodercentralen Frekab GERM Happy Homes Holmen Skog Hotel Vännäs ICA Nära Bjurholm Industrigolvtjänst Norr AB Kaj Johanssons Åkeri Lilla Skafferiet Länsförsäkringar Västerbotten Norra Timber Agnäs Stolpfabrik Nya Ullkraft AB Profilera i Umeå AB Specsavers, Avion Umeå Trejon Västerbottens-Kuriren Öråns Gräv & Schakt AB