Medlemskap

Hur börjar man spela golf?
Medlemstidningen Släjdan


Spelrätterna har avskaffats.
Vi vill att alla ska ha möjlighet att spela golf och vara medlemmar i en riktig golfklubb.
Därför erbjuder vi många olika medlemsformer, man alltid utan kapitalinsats.

Medlemsavgifter 2015

Kategori Senior J.17-21 J.0-16 Beskrivning
Fullt 3500+500 1500 700 Fritt spel på banan alla dagar. Golf-ID ingår. Aktivitetsavgift 500 kronor för seniorer.
Lokalt 1500+500 1000 - Fritt spel på vardagar, men greenfee på helgerna. Inget Golf-ID. Inte aktriv medlem i annan GK. Aktivitetsavgift 500 kronor för seniorer. (fler detaljer nedan)
Greenfee 2000 1500 - Ger fritt spel på banan under året, men inget Golf-ID. Endast för den som är fullvärdig aktiv medlem i annan golfklubb. (fler detaljer nedan)
Distans 950 600 600 Fritt spel på banan tio (10) gånger under året. Golf-ID ingår. Måste vara folkbokfördminst 10 mil från banan.
Studerande 1500 - - Fritt spel, Golf-ID. Endast för heltidsstuderande vid en postgymnasial utbildning (universitet, högskola eller liknande). Intyg krävs. Ingen åldersgräns.
Stödjande 200 200 200 För den som vill stödja idrottsförenings Bjurholms GK. Man får betala en högre avgift om man vill.

Åldersklass räknas till det år man uppnår åldern under under verksamhetsåret.

Familjeavgift

Årsavgiften för en hel familj, mantalsskriven på samma adress, är högst 8000 kronor (ej inräknat aktivitetsavgifter). Aktivitetsavgiften blir 800 kronor för familjen. Detta inkluderar högst två seniorer (vuxna) och valfritt antal juniorer (barn, högst 21 år).

Lokalt medlemskap

Medlemskapet ger inget Golf-ID utan är tänkt för de som bor nära och bara spelar i Bjurholm. Fritt spel på banan under vardagar. Greenfee-avgift erläggs vid spel under helgdagar. Du ska ha genomgått utbildning för golfkort och innehar handicapkort (eller motsvarande).

Du får som lokal medlem inte vara aktiv medlem i annan SGF-ansluten golfklubb. Om du är eller blir medlem med i en SGF-ansluten golfklubb, samtidigt som du innehar Lokalt medlemskap, kommer vi att avregistrera dig från Bjurholms GK. Detta kan göras så snart vi fått vetskap om ditt medlemskap i en annan SGF-ansluten golfklubb och utan ekonomisk kompensation till dig.

Greenfee-medlemskap

Medlemskapet ger inget Golf-ID men fritt spel på banan alla dagar.

Du är aktiv medlem i annan SGF-ansluten golfklubb, där de ekonomiska villkoren för fullt medlemskap är liknande dem hos oss. Vi förbehåller oss rätten att själv avgöra vilka klubbar som uppfyller dessa krav.

Om du av oss antagits som medlem och erlagt fastställd avgift för särskilt medlemskap och därefter begär utträde ur din moderklubb kommer vi att avregistrera dig från Bjurholms GK. Detta görs så snart vi fått vetskap om utträdet ur moderklubben och utan ekonomisk kompensation till dig.

Avgiften för särskilt medlemskap fastställs årligen och i samband med klubbens höstmöte. Avgiften lägst den som angivits ovan. Avgiften är beroende på din hemmaklubbs avgift. Om hemmaklubbens avgift är lägre än vad som angivits ovan, tillkommer ett belopp så att din hemmaklubbs avgift och avgiften på greenfee-medlemskapet sammanlagt motsvarar ett fullt medlemskap med aktivitetsavgift.

Distansmedlemskap (non-resident)

För att bli distansmedlem måste man vara folkbokförd minst 10 mil från banan (fågelvägen). Man har fritt spel på banan tio (10) gånger under säsongen. Därefter erläggs vanlig greenfee-avgift.
Karta med gränsen för distansmedlemskap

Nybörjare

Den som går nybörjarkurs får ett medlemskap som gäller under hela det år som kursen genomförs. Medlemskapet ger fritt spel på banan utan krav på aktivitetsavgift. Dock ingår inte Golf-ID som normalt sett krävs för att spela på andra banor.
Mer information om utbildning

Aktivitetsavgift

Seniorer med fullt medlemskap eller lokalt medlemskap erlägger utöver medlemsavgiften en årlig aktivitetsavgift. Pengarna är 2015 öronmärkta till en investering i en fairwayklippare .
Mer information om aktivitetsavgifter

Golf-ID (SGF-registrering)

Den som är registrerad hos SGF får ett eget medlemsnummer hos dem, det som kallas för Golf-ID. Då har man en generell möjlighet att spela (mot betald greenfee) på de allra flesta golfklubbar i Sverige och utomlands. För att inneha officeillt handicap måste man vara registrerad hos SGF och medlem i en golfklubb.

Förmåner

Detta gäller för våra medlemmar (vissa medlemsformer undantagna):
- Medlemskap i golfklubben Bjurholms Golf
- Registrering hos SGF (Golf-ID) som gör det möjligt att spela på andra banor.
- Fritt spel på vår vackra golfbana.
- Försäkring vid golfspel via klubben.
- Tidningen Svensk Golf skickas ut till alla SGF-registrerade medlemmar som önskar få den.
- Golfklubben kan utfärda grönt kort (motsv.) och ansvara för ditt handicap.
- Rösträtt på klubbens årsmöte.

Ansökan och betalning

Ansökan om medlemskap sker genom att meddela golfklubben och betala in medlemsavgiften.
Avgiften betalas in på Bank-giro 423-0959 (skriv tydligt, namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer på inbetalningsavin). Gamla medlemmar faktureras vid årsskiftet för nästkommande år om ej annat meddelats oss.


För vidare information om medlemskap m.m.
Ring kansliet 0932-10756
eller
Email: kansliet@bjurholmsgk.se