Årsmöte 2006
Torsdagen 16 mars
Klockan 19:00 i Klubbhuset

Årsmötet samlade 54 medlemmar i klubbhuset och leddes av Sten-Anders Gustafsson.

Beslut vid mötet

Styrelsen 2006 (fr.v): Ola Dahlgren, Karin Waldemarsson, Torbjörn Sundén, Christer Nygren (ordf.), Owe Pernestam, Ewa Stuge och Pär Mattsson

Möteshandlingar

Andra dokument och handlingar