Motioner till årsmötet 2006

Till årets årsmöte har det inkommit två motioner. Dessa har behandlats av styrelsen som nedan avger sina utlåtanden, men det är årsmötet som fattar beslut i dessa två frågor.

Motion 1: Distansmedlemskap

Insänd av: Dan Andersson
Vi har till vår stora förvåning läst i klubbtidningen att man åter igen tar upp frågan och skall begränsa spelmöjligheten för nonresidentmedlemmar.
Vi finner det anmärkningsvärt att klubben i en hårdnande konkurrens om dessa medlemmar lägger in spelbegränsningar. Detta innebär att det för många goda ambassadörer för klubben blir mycket svårt att motivera nya medlemmar att välja vår klubb till förmån för andra klubbars billigare alternativ.
I vårat tycke finner vi att spelbegränsningen är ett destruktivt sätt i marknadsföringen av vår i övrigt utmärkta klubb.
Förslag:
Avskaffa alla spelbegränsningar för nonresidentmedlemmar och skapa därigenom en bra produkt som på sikt kommer att gynna klubben och göra den attraktiv på en allt tuffare golfmarknad.

STYRELSENS UTLÅTANDE:
Styrelsen yrkar avslag på denna motion.
Distansmedlemskapet är tänkt för dem som sällan har möjlighet att spela på sin hemmabana. Därför behöver de inte vara med och betala lika stor del av bandriften som de fullt betalande medlemmarna.
Vi har haft ett mycket generöst distansmedlemskap, och efter SGF-avgifter och annat så ger medlemskapet klubben en intäkt som motsvaras av två fullt betalande greenfee. Vår variant av distansmedlemskap är fortfarande mer generöst än våra grannklubbars, eftersom vårt avståndskrav är så litet (8 mil).
Styrelsen beslutade i år att ändra spelrätten för distansmedlemmar till att endast omfatta en veckas fritt spel, och därutöver en greenfee på 100:- per dag. Detta gjordes i samråd med de andra klubbarna i Umeå-regionen för att försöka normalisera hanteringen av distansmedlemmar. Det är inte i någons intresse att det blir en intern kamp om distansmedlemmarna.
Vi har ett antal distansmedlemmar som spelar väldigt mycket på vår hemmabana och som kommer att missgynnas av den ändring som gjorts. Men detta anser vi inte vara ett tillräckligt skäl för att inte genomföra ändringen.


Motion 2: Hedersmedlem

Insänd av: Anders Näsström
Efter alla turer med hedersledamöterna och val av dessa, föreslår jag härmed vår nuvarande ordförande Nils-Göran Björklund. Hans enastående energi för att förverkliga Bjurholmsbanans 18-hål. Den har blivit en av Västerbottens bästa enligt många.

STYRELSENS UTLÅTANDE:
Styrelsen yrkar bifall till denna motion.
Nils-Göran Björklund har arbetat för golfklubben i många år och de senaste fyra åren varit vår ordförande. Han har starkt bidragit till att genomföra utbyggnaden till 18 hål.
Hans gärningar ligger väl inom ramarna för andan i det förslag till hedersmedlem som styrelsen lagt fram till årsmötet.