Utvecklingsarbete 2007/2008

Vill inte du också delta i Bjurholms Golflubbs utvecklingsarbete?

Dokumentation

Interna filer och dokument
Mer kontaktinformation
Ladda upp en fil

Under hösten har vi träffats i öppna medlemsmöten för att ta fram en strategi med tydliga mål för golfklubbens verksamhet. Att spela golf på vår vackra, välskötta bana är ett nöje som vi delar med alla medlemmar, men att upptäcka hur trevligt och positivt det är att jobba tillsammans i föreningens utvecklingsarbete känner inte alla till. Vi är ett ganska stort "gäng" som har väldigt trevligt samtidigt som vi "lägger fast kursen" för golfklubbens framtida utveckling. Den skicklige seglaren ber inte om medvind - han lär sig kryssa.

Mycket av arbetet handlar naturligtvis om att förbättra ekonomin. Kostnadssidan har vi bra koll på, men det finns stora möjligheter att öka på intäkterna. Genom gemensamt arbete, okonventionella lösningar och envishet kan vi nå långt.

Golfen i Sverige upplever just nu en svacka, beroende på olika saker. De klubbar som gör något åt saken kommer att gå starka ur "svackan". Vi ska vara en av de klubbarna! För det behövs det hjälp och engagemang från fler.

Nästa stormöte planeras till slutet av januari. Men Du kan ta kontakt med vilken arbetsgrupp Du vill för att delta i arbetet redan nu. Gör det!

Välkommen!
Lisbeth Olofsson

Grupper och ansvariga

Fler medlemmar: Nisse Sigefelt

För att få en stabil ekonomisk bas och bättre verksamhet krävs fler medlemmar. Det handlar då i första hand om fler medlemmar i närområdet. Vi ska undre vintern försöka nå ut bättre genom riktade aktiviteter mot Bjurholm, Vännäs, Nordmaling och Umeå. Men alla sätt som leder oss framåt är bra sätt.

Tävlingsverksamhet: Anders Waldemarsson

Utbudet av tävlingar behöver alltid ses över. Tävlingarna ska vara attraktiva, lagom många och bra planerade över året. Det ordinarie tävlingsutbudet bedöms över lag vara bra. Det finns stora möjligheter att utvidga aktiviteterna gentemot företag och externa organisationer (inte bara ren tävlingsverksamhet).

Golfsamarbete: Lilian Lindqvist

Vi behöver vidga våra vyer och samarbete bättre med andra, bland annat för att kunna locka fler gäster till vår vackra bana. Till exempel måste vi se vad turistorganisationerna har och erbjuder. Vi måste söka fler samarbeten med logiställen och arrangörer i banans närhet

Marknadsföring: Pär Mattsson

Hur ska vi marknadsföra oss lokalt, regionalt och "globalt"? Det finns många kanaler man kan använda, där man får ett bra genomslag för investeringen. Hemsidan blir allt viktigare, och det är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera. En väl genomtänkt marknadsföring på olika plan är nog nödvändigt för att lyckas öka på intäkterna.

Ungdomsgolf: Juha Kalander

Vi måste se till att få en bättre barn- och ungdomsverksamhet. Utan detta kommer golfklubben på sikt att tyna bort. Det är också ett sätt att få in nya vuxna i verksamheten, som i sin tur kan bidra med sina idéer och arbetsinsatser. Kontakt söks till exempel med skolan för att kunna samordna viss verksamhet (till exempel golfkurs på skoltid eller nyttja elevernas fria val). Utbildning i cirkelform via SISU är bra, smidigt och kostnadseffektivt.

Möte 1: 6/10-07

Ett trettiotal medlemmar samlades för att sätta igång vinterns arbete inför nästa säsong och framtiden.
Hur ska vi på lång sikt lyfta verksamheten? Hur ska vi marknadsföra oss? Hur ska vi bättra på ekonomin? Hur får vi fler medlemmar? Hur får vi en större och bättre ungdomsverksamhet
Många frågor ställdes och många bra idéer lyftes fram. Detta var bara första steget för att förbättra verksamheten.

Möte 2: 10/11 -07

Det var fler deltagare än förra gången. Först hölls en kort sammanfattning av det första mötet och vad som gjorts sedan dess. Därefter arbetade vi gruppvis med ett antal konkreta frågor, som sedan redovisades.
Nästa möte blir nog i januari. Då kommer Staffan Östlund (SGF) för att delge oss sina kunskaper om framtiden för svensk golf. Läs gärna rapporten "En rapport om golfen i Sverige 2007".


2007-11-10: Lennart Olofsson visar "Italienska för nybörjare"

Kontaktpersoner

Juha Kalander 070-276 25 20 juhaklndr@gmail.com
Nils Sigefelt
Ansvarig Fastighet och IT
b)0932-10427 m)070-6565114 nilssigefelt@live.se
Pär Mattsson b)090-124432 m)0766-775647 parmattsson@yahoo.se
Christer Nygren 0935-14232 christer.nygren@vannas.se