Möte 26 januari 2008

Ett drygt 30-tal medlemmar samt några gäster från Sörfors och Granöbygden kom till klubbhuset. De ville alla ta del av vad Staffan Östlund från SGF hade att säga om nuläget och framtiden. Han har arbetat mycket med att analysera och undersöka vad golfare och andra egentligen vill få ut av sitt golfande. Det finns mycket som tyder på att golfklubbarna inte täcker upp de behov som finns.

Nulägesanalys

Det talas ofta om att golfen är i kris och att intresset minskar. Men det är inte sant - intresset för golf har aldrig varit större än det är idag. Åtminstone inte om man ser till det allmänna intresset och hur många som faktiskt spelar golf. Däremot är det sant att antalet medlemmar i golfklubbarna minskar.

Den traditionella golfklubben har problem. Lojaliteten gentemot golfklubbarna sviktar och de som spelar golf är allt mindre intresserade av att betala fast sig i ett medlemskap. Man vill hellre betala allt eftersom man har behov av spel och tjänster - även om det i slutändan blir dyrare. Det här är en trend som märks i hela samhället.

Uppskattningsvis en fjärdedel av golfarna Sverige skulle kunna klassas som lojala mot sin golfklubb. Det är personer som gärna betalar sin årsavgift och dessutom arbetar mycket ideellt. Men detta är en krympande skara. Framför allt bland de yngre växer viljan att vara konsument snarare än delägare.

De alternativa anläggningarna vinner alltmer terräng. Det handlar dels om Pay&Play, alltså att man spelar utan att vara medlem i någon golfklubb. Det handlar också om träningsanläggningar, ofta nära större tätorter, där man kan träna och ibland även spela. Korthålsbanorna är på stark frammarsch eftersom de erbjuder ett mer tidseffektivt sätt att få spela golf.

Sammantagningsvis kan kort och gott sägas att marknaden har mognat Utövarna har blivit mer mångfacetterade och krävande. Detta är helt naturligt - men en aning problematiskt för den traditionella golfklubben.

Staffan Östlund, SGF
Staffan Östlund, SGF
Auditoriet samlat
Auditoriet samlat
Golfsverige är ungefär som hål 16...
Golfsverige är ungefär som hål 16...
Gäster från Granöbygden
Gäster från Granöbygden

Vad gör man åt saken?

Vi är inne i en brytningstid med stark och snabb förändring. Ingen vet vartåt det barkar, men det kommer att bli annorlunda.

Helt centralt för att klara den utmanande situationen och ta för sig av den nya tillväxten, är att man ser till att förstå sin målgrupp och att man har mod och initiativkraft att driva förändring. Mjuka värden som medlemsvård, klubbkänsla och förståelse för människors livscykel och familjeliv blir här mycket viktigt.

Detta steg kan kräva radikala förändringar i en förhållandevis konservativ miljö. Men det är viktigt att man tar tydliga och genomtänkta beslut. Annars riskerar man att tappa även de som borde vara lojala. Man måste helt enkelt bestämma sig för hur man vill ha det och acceptera alla konsekvenserna av beslutet. Det kräver antagligen stora arbetsinsatser och en hel del kurage.

Men framtiden är ljus för de som tar tag i utmaningarna med öppna ögon och positiv energi - inget snack om den saken.

Festen efteråt

Efter mötet dukade Mats och Leif upp en dignande buffé. Under gemytliga former kunde vi njuta av god mat och trevligt sällskap.

Greger Ottosson förklarade varför golf är en enkel sport. Men den som glömmer bort att det bara handlar om att få bollen i hålet får problem. Man måste vara fokuserad och glömma det som varit. Hans självupplevda berättelser visar att det bara är i teorin som praktik är detsamma som teori.

Denna utläggning blandades med musik och en del sidpspår. På resans gång hann han med att förklara att det egentligen var han själv som uppfann populärmusiken (och att allt handlar om att fiska mört), att man inte ska ligga i fotänden av en bäddsoffa och att snödrivor ibland känns väldigt annorlunda.

Greger visar att golf är enkelt
Greger visar att golf är enkelt
Staffan verkade inte vantrivas
Staffan verkade inte vantrivas
Under Gregers genomgång...
Under Gregers genomgång...
Mörtfiskemusik
Mörtfiskemusik