Bankommittén (BK)

Allmän information om banan

Bankommittén ska hantera frågor kring banans (spelytans)) skötsel och drift.
Vi vill ha en ekonomiskt bärkraftig och attraktiv bana för medlemmar och gäster

Medlemmar

Nils Sigefelt
Ansvarig Fastighet och IT
b)0932-10427 m)070-6565114 nilssigefelt@live.se