Fastighetskommittén (FK)

Allmän information om banan

Fastighetskommittén ska hantera frågor kring fastigheternas skötsel och drift.
Det innefattar i stort sett allt som finns på anläggningen förutom själva spelytan.

Medlemmar

Hans-Ola Lindberg b)090-50464 m)070-2293092