Marknadskommittén (MK)


Nyhetsbrevet
Anslagstavlan
Enkäten
Idélistan
Medlemstidningen "Släjdan"

Kontaktkommittén ansvarar för föreningens marknadsföring och information.
Det innebär bland annat hemsidan, medlemstidningen, trycksaker, turism, kampanjer och annonsering. Arbetet handlar till stor del om att bygga upp bra relationer med olika parter och partners.

Kommittéen består av:

Inger Södermark
Ansvarig Marknadsföring
070-587 63 39 ingsod2@gmail.com
Pär Mattsson b)090-124432 m)0766-775647 parmattsson@yahoo.se