Aktiviteter

2017-05-30: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf inställd pga banan ej öppen


2017-06-01: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf innställt pga banan ej öppen

2017-06-06: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Gunnar Hörnlund

Läs mer...
Läs mer...
2017-06-08: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Anders Edlund
Läs mer...
Läs mer...
2017-06-13: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Rolf Ivarsson

Läs mer...
Läs mer...
2017-06-15: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Rolf Ivarsson
Läs mer...
Läs mer...
2017-06-20: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Lennart Dahlin
Läs mer...
Läs mer...
2017-06-22: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Gunnar Hörnlund
Läs mer...
Läs mer...
2017-06-27: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Kjell Ahlstrand
Läs mer...
Läs mer...
2017-06-29: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Ola Dahlgren
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-04: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Torbjörn Sundén
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-06: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Bert-Arne Sjöström
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-11: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Gösta Lundberg
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-13: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Birgitta Dahlgren
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-18: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Gunnar Nordenstam
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-20: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Harry Lindqvist
Läs mer...
Läs mer...
2017-07-25: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Gunnel Persson

Läs mer...
Läs mer...
2017-07-27: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf kl 08.30 OBS ändrad starttid
Tävlingsledare Lillemor Hägglund
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-01: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Leif Ulander
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-03: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Kjell Ahlstrand
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-08: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 18.00
Tävlingsledare Rolf Eckeskog
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-10: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Hans-Ola Lindberg
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-15: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 17.00
Tävlingsledare Rolf Eckeskog
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-17: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf o Silversvingen
Tävlingsledare T Sunden o A Edlund
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-22: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 17.00
Tävlingsledare Torbjörn Sundén
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-24: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Roland Persson
Läs mer...
Läs mer...
2017-08-29: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 17.00
Avbröts pga ösregn
2017-08-31: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Gunnel Persson
Läs mer...
Läs mer...
2017-09-05: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 16.30
Tävlingsledare Sune Persson
Läs mer...
Läs mer...
2017-09-07: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Gösta Lundberg
Läs mer...
Läs mer...
2017-09-12: Tisdagsgolf
Tisdagsgolf start kl 16.30
Tävlingsledare Roland Persson
Läs mer...
Läs mer...
2017-09-14: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Gunnar Nordenstam
Läs mer...
Läs mer...
2017-09-21: Torsdagsgolf
Torsdagsgolf start kl 10
Tävlingsledare Torbjörn Sundén
Läs mer...
Läs mer...
2017-10-01: Tisdags- torsdagsgolfen säsongsavslutning
Säsongsavslutning
2017-11-05: Höstårsmöte
Kallelse till höstårsmöte 2017 för Bjurholms golfklubb och extra bolagsstämma för Golfab i Bjurholm AB 18 november kl.10.00 i klubbhuset i Mariebäck.
Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 4 november.
Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Föredragningslista Bjurholms golfklubb
1.Fastställelse av röstlängd för mötet
2.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3.Fastställande av föredragningslista
4.Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
6.Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
7.Val:
Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
4 ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år
Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta
Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen
Ombud till GDF-möte
Val av kommittéordföranden
8.Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9.Övriga frågor, information och diskussion

Extra bolagstämma Golfab i Bjurholm AB
1.Fastställelse av röstlängd för årsmötet
2.Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
3.Fastställelse av föredragningslista
4.Val av ordförande samt sekreterare för stämman
5.Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6.Fastställande av spelavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhetsåret
7.Val av styrelse
8.Övriga frågor, information och diskussion

VARMT VÄLKOMNA!