Förbättringsförslag

Vi försöker att löpande ta in förslag på vad som kan/måste förbättras. Under 2005 har detta gjorts via personliga kontakter och en webb-enkät (klicka här för att fylla i).
Här kommer en kort sammanställning av det som har kommit in. Tanken är att det för varje förslag inom kort ska finnas en respons, och besked om vad som eventuellt kommer att göras åt saken. Framöver ska vi bli bättre på att hantera inkomna idéer och förslag.

Positiva aspekter

  1. En mycket bra och intressant bana
  2. Mycket bra fairways
  3. Trevliga människor, trevlig personal
  4. En skön och avslappnad stämning

Vanliga synpunkter och idéer

1 Sätta ut 100m-markeringar (t.ex plattor i fairway). Detta är det i särklass vanligaste önskemålet! Ja. Fairwayplattor för 100 meter (röd), 150 meter (gul) och 200 meter (vit) ska sättas ut. De har en diameter på ca 30 cm och placeras mitt på fairway. De finns även utritade i den nya banguiden.
2 Se över avståndsmarkeringarna. De ska stå på rätt avstånd och vara systematiskt utsatta. Markera med platta på tee var mätpunkten ligger. Dubbla bäversvansar så att de syns. Plattor eller pinnar för 100, 150 och 200 meter (om tillämpligt) Ja. Bäversvansarnas placering ska bli mer exakt, men det är inte troligt att de blir fler. Fairwayplattorna tar över en del av deras roll.
3 Boka starttider via webben. Detta är tekniskt sett väldigt enkelt - redan nu skulle man kunna göra detta, och kansliet och Terminalen kunna användas. Det som saknas är en infrastruktur vid första tee. Ja. Tidsbokning kommer att ske via GIT. En reception kommer nog att skapas vid kansliet.
4 Ta fram en (bra) banguide för de nya hålen. Den gamla guiden (hål 1-9) är bra, men skulle behöva uppdateras. För de nya hålen finns det ingenting alls. Ja. En banguide för alla 18 hål är under produktion (på hemsidan och papper)
5 Droppmöjligheter på hål 14. Nu är det mycket svårt att hitta något lagenligt ställe att droppa på. Någon form av droppzon eller lokal regel skulle behövas. Nej. Utrymmet är mycket riktigt begränsat. Men en ruta eller platta skulle slitas ner snabbt och bli väldigt ful. Det är bättre att sprida ut det på denn yta som ändå finns. Det skulle även krångla till det i samband med tävlingar. (BK/TK 27/4-06)
6 Mät upp banan korrekt. Vit tee på hål 18 är definitivt fel uppmätt. På hål 16 är utslagen väldigt förvirrande, och måtten stämmer inte med skissen. Ja. En ny mätning har gjorts. Banguide, scorekort och skyltar kommer att uppdateras i den mån det behövs.
7 Klipp upp ruffen som ligger i spellinjen så att man i alla fall hittar igen bollen. Detta gäller t.ex hål 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15 och 17 där man ofta söker (och tappar) bollar som egentligen ligger ganska bra i spellinjen. Ja. En inventering kommer att göras för att ge banan mer spelglädje. Framför allt se över de ruffar som ligger in "normal spellinje". Men det innebär inte att alla tjocka ruffar kommer att försvinna.

Banan

11 Tydligare information om att laga nedslagsmärken och torvor. -
12 Gångtrappa vid green 16 (mot green 11) så att man inte behöver vandra hela vägen runt. Kanske till och med för vagn? -
13 Hängbro mellan tee och green på hål 16 -
14 Reparera bron vid tee 8. Den ser skraltig ut. -
15 Hål 8: Bygg fler broar över ån så att mna kan söka efter och spela på de bollar som hamnar på fel sida bäcken. De är ju fortfarande på banan, men på fel sida om sidovattenhindret. -
16 Hål 8: Markera allt som är till höger om bäcken som "out-of-bounds", så att man slipper allt tjafs. Man kan ju i alla fall inte spela där eftersom det tar så lång tid att gå runt via broarna. -
17 Hål 8: Tag bort den bortre begränsningen av sidovattenhindret, så att allt bortanför bäcken är "i hindret". -
18 Gör om MUA vid green 10 till "out-of-bounds" så att inte MUA-regeln missbrukas. -
19 Klocka eller motsvarande på hål 13 så att man vet när det är OK att slå ut. -
20 Skydda passagen mellan green 16 och tee 17 från sneda inspel till green 10. -
21 Skylt vid 17:e green med texten "Öreälven 100 meter" -
22 Bänkar vid green 16 så att man kan njuta av spelet (och vila sig innan man puttar) -
23 Gångbro mellan green 17 och tee 18. Den nuvarande vägen är farlig eftersom man kan träffas av utslag på 17. Det ser ut att vara förberett på ett lämpligt ställe och enligt rykten finns inköpta moduler för att bygga bron. -
24 Skylt vid tee 15 om att skrika FORE om man slår boller ut till höger (mot tee 16). -
25 Flytta tillbaka utslagen på hål 13 - det är löjligt kort hål för att vara par 5. Uppfyller det normen för att vara par 5? -
26 Måla flaggorna vita längst ner så att man på avstånd kan se var de står. Nu är ofta ned nedre halva osynlig, vilket gör det svårt att se var flaggan står (i djupled). -
27 Bygg om hål 11 så att det blir mer rättvist. Ett stopp så att bollen inte rinner ner på vägen? Hyvla av kullen så att man ser green? Bunkrar som stoppar bollen att rulla ner i ravinen? -
28 Ange vid varje hål var flaggan står på green. Antingen via tavla vid tee eller via ett fördefinierat schema för flaggplaceringar. -
29 Tag bort några träd i innerkurvan av hål 12. I dagsläget går det inte att nå green om man ligger till vänster på fairway. -
30 Klipp upp till höger om green på hål 12, så att mna har en alternativ spelväg till green. I dagsläget blir det ofta ett helt blint inspel. -
31 Se över hål 14! Klippa upp bakom kring green. Det är farligt att slå ut över green 13. Dropp-områden vid dammen? -
32 Gör fairway smalare (men semiruff lika bred) för att tvinga folk att hålla sig närmare fairway. -
33 Se över skyltningen på banan så att den blir mer enhetlig. Det är spretigt och det är inte snyggt. -
34 Gör grästee på hål 15 (röd/blå), inte bara en matta -
35 Klipp upp ordentligt kring vattenhindren så att man inte ska behöva söka (och förlora) bollar utanför vattenhindren (ffa hål 8). -
36 Någon form av skydd vid övningsområdet för sneda utslag från hål 1. -
37 Gör något skojigt av MUA-området till mellan hål 10 och vägen. Åtmintone lite kullar. Träningsområde? -
38 Går det att skapa glesare ruff? Det rödaktiga gräset i ruffen vid hål 13 är perfekt! Det är lätt att hitta bollarna, men väldigt svårt att spela sig därifrån med ett långt slag. -
39 Gräset på green 5 är inte bra... Synd på en så intressant green. -
40 Tag bort några utslagsplatser för att spara in arbete. Vissa tee används i stort sett aldrig. Nja. På hål 5, 7, 8 och 16 kommer blå tee att flyttas tillbaka till gul tee. Det är nu väldigt liten skillnad i längd, men en extra tee-plats medför en del extra arbete och slitage. Blå slinga blir 22+14=36 meter längre, och det påverkar inte slope-värdet. Men det finns inga planer på att skippa en hel utslagsplats.

Anläggningen

51 Bättre och fler bolltvättar. -
52 Dricksvatten på de nya hålen, t.ex vid dasset på 13:e utslaget. -
53 Ta bort eller dölj plasttunnorna för gräsklipp. Se över hanteringen av gräsklippet. -
54 Inga arbetsmaskiner runt klubbstugan (om de inte arbetar) -
55 Utnyttja baksidan av shopen till information. Det är nästan det första man ser av banan när man kommer dit. Ett utmärkt ställe för tydliga skyltar och ett glatt välkomnande. Just nu är det bara en "baksida" med inaktuell information på en sunkig anslagstavla. -
56 Tydlig infomation kring första tee om vad som gäller på banan. -
57 Greenfee-kuren är för liten och trång. Troligtvis kommer all GF-hantering att flyttas till klubbhuset.
58 Tydliga skyltar med pilar till kansli, restaurang, shop m.m. så att man enkelt hittar rätt inne på området. -
59 Städa upp kring GF-stugan vid rangen. Det är det första intrycket man får av banan och det är ofta stökigt. -
60 Tillhandahåll golfbilar till uthyrning. Det kommer att finnas en eller flera golfbilar till uthyrning
61 Fler och bättre vagnar till uthyrning (eller låna gratis) -
62 Träningsområde för närspel (chip och pitch) -
63 Fler parkeringsplatser -
64 Tillhandahålla gratis range-bollar -

Tävlingarna

71 Färre men bättre priser på tävlingarna Ja. Så ska det bli, utom på de utpräglade breddtävlingarna Femtiolappen och Tart Scramble. De tre första i varje klass får pris. Utöver detta delas det ut ett pris för sju deltagare. Dessutom ett pris som lottas ut bland övriga deltagare.
72 Starta tävlingarna senare på dagen (efter 12) Så att man kan ta emot GF-gäster och folk som inte vill tävla. Förmiddagarna är mest attraktiva. -
73 Fler tävlingar gemensamma för herrar och damer. Vi har ju ett hcp-system... -
74 Tävlingar med gemensam tee för alla (t.ex röd). Ger bättre flyt och variation. Ja. Under tävlingen Femtiolappen (fd Tjugan) kommer alla att spela från röd tee.
75 Fördela priserna mellan klasser proportionellt sett till antal deltagare. Alla ska ha likvärdig chans att vinna priser. Att bli 5:a är en bättre prestation om det är 50 deltagare än om det är 5 deltagare. Ja. (se svar på fråga 71)
76 Lotta ut priser bland "övriga deltagare" - inte bara till "de bästa". Det motiverar folk att vara med på prisutdelningen. Ja. (se svar på fråga 71)
77 Se över tävlingarna, förnya utbudet och gynna de som är populära. Återuppta Elopak-natta? En tävling där alla spelar från rött? Scramble i par-form? -

Övriga synpunkter och idéer

81 Marknadsför Bjurholm mot greenfee-gäster. Sök samarbete med andra aktörer i regionen (Älgens hus, Balsjö konferens, Kanotcenter m.fl.) och skapa gemensamma paket och erbjudanden. Turister från Norge, Tyskland m.m.? Det kommer att finns "golfpaket" med spel och boende till bra pris.
Norska golfklubbar är kontaktade för samarbete.
Mer och bättre infomationsmaterial ska tas fram att spridas via t.ex turistbyråerna.
82 Ta ner skolplancherna i restaurangen -
83 Fräschare range-bollar. De nuvarande fungerar men ger ett negativt intryck -