OBS! Denna enkät används inte längre...

Medlemsenkät

Vi vill gärna veta mer om hur våra medlemmar (och gäster) ser på Bjurholms GK. Ta chansen att påverka genom att fylla i nedanstående enkät.
/mvh. Medlemskommittén

De synpunkter och idéer som hittills kommit in finns redovisade i "Idélistan".

"; if($action=="Submit") { if(empty($fraga1) || empty($fraga2) || empty($fraga3)) { $error="yes"; } if($error=="yes") { echo"Följande FEL har inträffat (komplettera formuläret och försök igen).
"; if(empty($fraga1)) { echo" * Skriv in svar på fråga 1
"; } if(empty($fraga2)) { echo" * Skriv in svar på fråga 2
"; } if(empty($fraga3)) { echo" * Skriv in svar på fråga 3
"; } echo"$divider"; } else { mail("parmattsson@yahoo.se", "Enkäten: ($email) $date_output", "\n$date_output\n\nE-post: $email\n\n1) Omedelbara förändringar: \n$fraga1\n\n2) Andra förändringar: \n$fraga2\n\n3) Vad som är bra:\n$fraga3\n", "From: enkat@bjurholmsgk.se"); echo "
Tack för din medverkan!\n"; echo "
Vi tar in de åsikter som kommer in och försöker göra det bästa av situationen.\n"; echo "

\n"; } } // debug all the forms $fraga1 = stripslashes ($fraga1); $fraga1 = str_replace ("|","|", $fraga1); $fraga2 = stripslashes ($fraga2); $fraga2 = str_replace ("|","|", $fraga2); $fraga3 = stripslashes ($fraga3); $fraga3 = str_replace ("|","|", $fraga3); $email = stripslashes ($email); $email = str_replace ("|"," ", $email); ?>


E-post:Fråga 1: Vad måste omedelbart förändras eller förbättras?


Fråga 2: Vilka andra förändringar och förbättringar borde göras?


Fråga 3: Vad är så bra att det absolut inte får förändras?