Bilder från banan

13 green från 12 tee
Fotograf: Per Södermark