Bilder från banan

12 tee, 13 green och 14 tee
Fotograf: Per Södermark