Bilder från banan

12 fairway böljar fram
Fotograf: Per Södermark