Bilder från banan

Hamnar man i denna bunker blev utslaget på hål 12 misslyckat...
Fotograf: Per Södermark