Bilder från banan

Inspel mot 12 green
Fotograf: Per Södermark