Bilder från banan

Hål 12 och 13 i böljande landskap
Fotograf: Per Södermark