Bilder från banan

Ruff på hål 13
Fotograf: Per Södermark