Bilder från banan

Dammen är i spel på hål 13 och 14
Fotograf: Per Södermark