Bilder från banan

Vy tillbaka över 13 fairway
Fotograf: Per Södermark