Bilder från banan

En bollätande damm på hål 14
Fotograf: Per Södermark