Bilder från banan

Dammen på hål 17 måste man ta sig över
Fotograf: Per Södermark