Bilder från banan

Bollen på väg upp från gräsbunkern hål 17
Fotograf: Mårten Södermark