Bilder från banan

Enkel birdie på 17 green
Fotograf: Per Södermark