Bilder från banan

Hål 8 slingrar sig fram längs Mariebäcken
Fotograf: Mårten Södermark