Bilder från banan

13 green syns bakom hästhagen
Fotograf: Mårten Södermark