Bilder från banan

316

Vattenhindret vid green på hål 13 måste man även passera på hål 14
Fotograf: Mårten Södermark