Banguiden


Tunneln

10
Vit 489
Gul 476
Blå 416
Röd 416

index 5Tunneln leder dig ut på den nya slingan. Långt, platt och relativt smalt med några bunkrar att se upp med.

Tips:
+ Håll dig på fairway
+ För att undvika green-bunkern till vänster kan man lägga inspelet kort till höger och chippa in.
+ Håll till höger för att få bra vinkel för inspelet.