Banguiden


Tunneln

10
Vit 489
Gul 476
Blå 416
Röd 416
Orange 371
5


Tunneln leder dig ut på den nya slingan. Långt, platt och relativt smalt med några bunkrar att se upp med.

Tips:
+ Håll dig på fairway
+ För att undvika green-bunkern till vänster kan man lägga inspelet kort till höger och chippa in.
+ Håll till höger för att få bra vinkel för inspelet.