Banguiden


Svallvågen

12
Vit 322
Gul 295
Blå 266
Röd 266
Orange 197
11


Dags att ta fram sjösjuketabletterna. Det finns nästan inga platta partier på denna ondulerade fairway. Inspelet kan upplevas som dolt om man ligger på fel ställe. Green är delvis skymd av träd till vänster.

Tips:
+ Håll utslaget till höger på fairway.
+ Bästa plats för inspel är till höger på sista åsen (ca 120 meter från green) eller i svackan framför den.
+ Gör hellre inspelet för kort än för långt.