Banguiden


Berg-och-dal-banan

5
Vit 329
Gul 312
Blå 312
Röd 281
Orange 209
10


Här gäller det att ha kalla nerver och omdöme nog att inte välja övermodig taktik, den som spårar ur kan falla tungt.
Två raviner ska passeras på vägen till en skålformad green. Om man lyckas slå inspelet från platån så kan man ta "ärans väg" och slippa gå ner i den andra ravinen.

Tips:
+ Bästa läge för ett bra inspel är långst fram på platån (120 meter kvar) eller nere i svackan (50 meter kvar).
+ Ett inspel som landar på green brukar kunna rulla tillbaka från bakkanten.
+ Sikta något till vänster om flaggan vid inspelet.
- Slå inte ner i första ravinen, till höger om de högra bunkrarna eller någonstans i närheten av dammen