Banguiden


Ladan

6
Vit 371
Gul 351
Blå 309
Röd 309
Orange 230
8


Ladan till höger utgör ett fint riktmärke på detta medelsvåra par fyra-hål. Slå din drive några snäpp till vänster om ladan och du belönas med ett bra inspelningsläge.
Största svårigheten väntar på banarkitekt Nordwalls adelsmärke - den ondulerade greenen. Ofta står flaggan kort, på den övre platån, vilket betyder risk för en lång putt tillbaka.

Tips:
+ Håll utslaget till höger för att få bra vinkel för inspel.
+ Lägg gärna inspelet kort till höger istället för att chansa över bunkrarna.
+ Svackan före green är antagligen längre än vad du tror.
- Slå inte utslaget för kort eller till vänster