Avrostningskurs

Genomgång av golfens olika slag med fokus på svingteknik. Ett tretimmarspass för att plocka fram glömda rörelser samt för att hitta några nya.
Pris: 340 kronor

Kontakt

Pro: Thomas Nilsson 0932-10756 golfgallerian@hotmail.com
Kansliet 0932-10756 kansliet@bjurholmsgk.se