E-adress


Nyhetsbrev från GK

Arkiv:

2014-08-28
2014-05-08
2014-02-28

2013-10-14
2013-09-24
2013-08-27
2013-05-20

2012-09-17
2012-08-07
2012-07-11
2012-06-11
2012-06-05
2012-06-03
2012-04-24
2012-02-21

2011-05-24
2011-04-17
2011-01-24

2010-05-24
2010-05-11
2010-01-06

2009-10-26
2009-09-24

2006 (7 st)
2005 (10 st)

2010-05-11

* Nu är rangen öppen. Banan torde öppna inom ett par veckor nu (helt normalt).

* Arbetsdag den 15 maj. Kom till golfbanan med lämplig utrustning för att hjälpa till med att städa upp på anläggningen.

* Tomas Dahlström är nyanställd pro i klubben. Han har tidigare varit i bland annat Sörfors och lovar en rejäl uppryckning när det gäller träning och utbildning.

* Vid årsmötets valdes följande styrelse: Leena Björklund (Ordförande), Maria Hessel, Monica Enardsson, Alexander Lindgren, Harry Lindqvist, Kurt Lindgren, Juha Kalander

* Klubben hade under 2009 ett positivt resultat, mycket beroende på ett bra ideellt arbete kring driften av banan. Även om vi fortfarande måste hushålla med våra reurser så torde allt snack om ekonomisk kris kunna läggas åt sidan.

* Den 11 maj är upptaktsträff för både seniorer och juniorer i klubbstugan (men det är olika möten).

* Nybörjarkurserna har startat. Hela utbudet av kurser och utbildningar (under ledning av Tomas Dahlström) finns på hemsidan under rubriken "Pro/Utbildning"

* Shopen förändras till i år. Utbudet minskas till att i princip omfatta bara förbrukningsmateriel (bollar m.m.) och försäljningen flyttas till receptionen (kansliet).

* Damlägret hålls i år 29-30 maj. Anmälan senast 21 maj till Anna Fredricks (0730-966330, a.fredricks@box070.com) eller Ewa Stuge (070-654 42 27, ewa.stuge@vll.se).

* Nya regler för medlemskap. Brons-medlemskapet är nu ännu mer attraktivt och ger fritt spel på banan gäller alla dagar och alla tider (inga begränsningar längre). Gränsen för att vara distansmedlem har ändrats från 25 mill till 10 mil vilket gör att det är fler som kan bli distansmedlemmar nu.