E-adress


Nyhetsbrev från GK

Arkiv:

2014-08-28
2014-05-08
2014-02-28

2013-10-14
2013-09-24
2013-08-27
2013-05-20

2012-09-17
2012-08-07
2012-07-11
2012-06-11
2012-06-05
2012-06-03
2012-04-24
2012-02-21

2011-05-24
2011-04-17
2011-01-24

2010-05-24
2010-05-11
2010-01-06

2009-10-26
2009-09-24

2006 (7 st)
2005 (10 st)

2011-01-24

Det är kanske svårt att tro, men det är inte långt kvar nu till golfsäsongen 2011.

ÅRSAVGIFTEN för 2011 bör betalas inom kort.
Medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften ska ha fått ett brev hem med information och inbetalningskort. Man kan avbetala sin årsavgift månadsvis via autogiro. All information om avgifter och hur man betalar in finns på hemsidan under rubriken MEDLEMSKAP.

MEDLEMSFORMERNA har ändrats en aning sedan förra året. Den största skillnaden är att Brons-medlemskapet ersätts av ett Greenfee-medlemskap där det krävs att man har golf-ID via en annan golfklubb. I övrigt är det främst mindre justeringar av avgifterna

ÅRSMÖTE kommer att hållas lördagen den 26:e februari kl. 13.00 på Folkets Hus i Bjurholm.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 29 januari.
Formell kallelse och underlag till mötet kommer inom kort, i första hand via hemsidan.

KANSLIET kommer i år att bemannas av ett nytt ansikte. Carina Askenfalk kommer från Piteå men bor numera i Karlsbäck utanför Bjurholm och hon börjar den första februari. Välkommen!

Höstnumret av klubbtidningen Släjdan finns att läsa på hemsidan. Den sammanfattar en del av det som hände under förra säsongen.