E-adress


Nyhetsbrev från GK

Arkiv:

2014-08-28
2014-05-08
2014-02-28

2013-10-14
2013-09-24
2013-08-27
2013-05-20

2012-09-17
2012-08-07
2012-07-11
2012-06-11
2012-06-05
2012-06-03
2012-04-24
2012-02-21

2011-05-24
2011-04-17
2011-01-24

2010-05-24
2010-05-11
2010-01-06

2009-10-26
2009-09-24

2006 (7 st)
2005 (10 st)

2012-09-17

Hej alla golfvänner!

Golfsäsongen är fortfarande i full gång och förhoppningsvis spelas det mycket bra golf bland er medlemmar. Vi har många fina golfdagar kvar under hösten.

Sommaren har för klubbens del varit bra med en bana i ett toppskick och som fortfarande har hög kvalitet. Något vi får mycket beröm för. Ni som har spelat en golfrunda har säkert märkt förändringarna med bl.a. snabbare greener.

Medlemsmöte
Medlemsmötet den 1 september var mycket uppskattad och det fanns en positiv stämning. Utöver information och lägesrapporter gavs det möjlighet för medlemmarna i grupper att diskutera olika åtgärder och visioner för klubben.

Det var bra engagemang i diskussionsgrupperna och många bra förslag presenterades. En del av de föreslagna åtgärderna går att utföra löpande och andra måste planeras under vintern.
För de som är intresserade kommer en sammanställning över förslagen att redovisas på anslagstavlan.

Klubbens ekonomi är under kontroll och visar en positiv prognos för året. Antalet greenfeegäster i juli och augusti månad har varit bättre än förra året. Företagsgolfen har ökat och även antalet golfpaket.

Valberedningen blev fulltalig med tre medlemmar.

På frågorna om ett markområde inom drivingrangen kan det meddelas att det finns ett gällande arrendeavtal och ett reviderat avtal är på gång.

På medlemsmötet deltog även klubbens greenkeeper Christer Lindberg som fick tillfället att presentera sig närmare och vi medlemmar fick möjlighet att ställa frågor. Han berättade om sina tidigare uppdrag som banchef på stora banor söderut, hans intryck om vår bana och vilka idéer han har om banan framöver.

Ladorna utmed banan är viktiga inslag i jordbrukslandskapet och klubben har fått ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen för att renovera några av dem. Det rör sig om ladorna vid hålen 1, 6, 13 och 16. Ladan, som har rasat vid 13e green, måste nog åtgärdas från grunden. Markägaren Lennart Holgersson kommer att donera virket till ombyggnationen.

Det måste gallras en del träd inom klubbens fastighet under hösten. Efter gallringen kommer medlemmarna att behöva hjälpa till med att röja så städdag läggs in som aktivitet i oktober. Närmare besked om datum kommer senare.

Nu sänker vi greenfeen!
I september börjar lågsäsongen och då erbjuder vi billigare greenfee. Priserna gäller rakt av tom vintersäsongen och kan inte kombineras med andra rabattformer eller reduceringar. Självklart ska ni medlemmar passa på att ta hit vänner och bekanta för en runda i höst.

Golfpaketet
En sista påminnelse om Golfpaketet med mat, övernattning och golf. Det är populärt och det finns fortfarande helger med lediga stugor. Så boka nu om du har planerat en helg med golfvännerna.

Höstårsmötet kommer att vara den 10 november 2012 klockan 13.00 i klubbhuset.

Avslutningsvis vill jag önska alla en härlig tid på banan och klubben. Kom ihåg att tillsammans skapar vi en härlig anläggning där vi spenderar vår fritid tillsammans med familj, släkt, vänner och bekanta.

Trivs och njut tillsammans på Bjurholms Golfklubb!

//Maria Hessel, ordförande