E-adress


Nyhetsbrev från GK

Arkiv:

2014-08-28
2014-05-08
2014-02-28

2013-10-14
2013-09-24
2013-08-27
2013-05-20

2012-09-17
2012-08-07
2012-07-11
2012-06-11
2012-06-05
2012-06-03
2012-04-24
2012-02-21

2011-05-24
2011-04-17
2011-01-24

2010-05-24
2010-05-11
2010-01-06

2009-10-26
2009-09-24

2006 (7 st)
2005 (10 st)

2009-10-26

* Den 8 november kl 15.00 har vi återigen ett medlemsmöte. Alla som vill veta vad som händer i klubben eller på något sätt vill hjälpa till att göra verksamheten bättre är välkomna.

* Sedan 15/10 är hål 11-16 stängda och i övrigt är det enbart provisoriska greener (vintergreener). Tjälen har på greenerna gått ner i marken och om det skulle bli milt framöver blir ytorna väldigt lösa och ömtåliga vilket innebär att de inte öppnas mer denna säsong.
Tee-platserna är intagna och utslag görs från valfri plats med bra underlag.

* Nu finns det nya broar över Mariebäcken både på hål 2 och hål 8. Ett stort tack till alla brobyggare!

* Den som vill få in material i nästa nummer av klubbtidningen Släjdan måste skynda på. Skicka materialet så snart det går till redaktör Pär Mattsson (parmattsson@yahoo.se).