Grafisk profil

Detta är en kortfattad beskrivning av grafiska element som kan/ska/bör användas vid marknadsföring av Bjurholms GK.

Webben

Typsnitt

Verdana (Arial, Helvetica, sans-serif)
style9: brödtext, 10px (standard)
style13: större text, 12px

Bakgrundsfärg

bgstyle0: #faf8ea
bgstyle1: #fafafa
bgstyle2: #f6f3c6
bgstyle3: #f0e78c
bgstyle4: #ffab00

Trycksaker

Typsnitt

Rubrik: ITC Officina Sans Book (i andra hand: Verdana)
Brödtext Annonser: Verdana
Brödtext Släjdan: Palatino Linotype

Bakgrundsfärg

RGB: 253 + 251 + 203 (#FDFBCB)
Nyans:40, Mättnad:236, Ljusstyrka:228)
RGB: 255 + 204 + 102 (#FFCC66)
Nyans:28, Mättnad:255, Ljusstyrka:179)

Filer för nedladdning

Klubbmärke

Färg, vit bakgrund, JPG
Färg, vit bakgrund, TIF
Färg, vit bakgrund, GIF
Färg, vit bakgrund, PNG
Färg, vit bakgrund, EPS
Färg, vit bakgrund, PDF

Annat

QR-tagg till hemsidan

Bilder (urval)

Vattenspegling, TIF
Green 3, Balberget i bakgrunden, JPG
Hål 16, 107 meter, banans svåraste hål, JPG
Green 2, nere vid Bäverdammen, JPG
Hål 8, slingrar sig som en orm längs bäcken, JPG
Vy över hål 12, 13 och 14, JPG