Släjdan - klubbtidningen

Efter beslut av årsmötet 2011 kommer klubbtidningen Släjdan att fortsättningsvis bara utkomma med ett nummer per år. Det får då snarare formen av en årsbok.

Förutom information inför kommande säsong (alltså det som vanligtvis står i vårnumret) så blir det även en sammanfattning av den gångna säsongen (som vanligtvis står i höstnumret). Man skulle kunna se det som en populärversion av de verksamhetsberättelser och -planer som antas på årsmötet. Men förhoppningsvis mer läsvärt och kortfattat.

Behovet av att använda Släjdan för att snabbt sprida nyheter är inte så stor längre, eftersom det kan hanteras via hemsida, nyhetsbrev och andra kanaler. Förhoppnings blir det ett större inslag av redaktionellt material, som kan vara av allmänt intresse.

Kommande nummer planeras att årligen kunna publiceras i början av maj.
Manus-stopp är den 15 april.

Nedan finns nya och gamla nummer av Släjdan i PDF-format.
Läs och njut!

2012

Släjdan 1/12
(0.7 Mb)

2011

Släjdan 1/11
(0.8 Mb)

2010

Släjdan 1/10
(0.7 Mb)
Släjdan 2/10
(0.4 Mb)

2009

Släjdan 1/09
(0.4 Mb)
Släjdan 2/09
(0.6 Mb)
Släjdan 3/09
(0.6 Mb)

2008

Släjdan 1/08
(0.1 Mb)
Släjdan 2/08
(2 Mb)

2007

Släjdan 1/07
(0.1 Mb)
Släjdan 2/07
(1.2 Mb)
Släjdan 3/07
(1.1 Mb)

2006

Släjdan 1/06
(0.2 Mb)
Släjdan 2/06
(1.3 Mb)
Släjdan 3/06
(0.6 Mb)

2005

Släjdan 1/05
(0.2 Mb)
Släjdan 2/05
(2.1 Mb)
Släjdan 3/05
(1.7 Mb)
Släjdan 4/05
(0.5 Mb)

2004

Släjdan 1/04
(0.2 Mb)
Släjdan 2/04
(1.9 Mb)
Släjdan 3/04
(2.9 Mb)
Släjdan 4/04
(0.2 Mb)

2003

(Nr 1/03 saknas) Släjdan 2/03
(1.2 Mb)
Släjdan 3/03
(1.9 Mb)
Släjdan 4/03
(0.1 Mb)

2002

(Nr 1/02 saknas) Släjdan 2/02
(1.4 Mb)
Släjdan 3/02
(2.9 Mb)
Släjdan 4/02
(0.2 Mb)

2001

Släjdan 1/01
(0.1 Mb)
Släjdan 2/01
(3.3 Mb)
Släjdan 3/01
(2.4 Mb)
Släjdan 4/01
(0.1 Mb)

2000

(Nr 1/00 saknas) (Nr 2/00 saknas) Släjdan 3/00
(1.9 Mb)
Släjdan 4/00
(0.1 Mb)

1991

Släjdan 1/91
(1 Mb)
Släjdan 2/91
(1.7 Mb)

Ansvarig för Släjdan

Pär Mattsson
Telefon: b)090-124432 m)0766-775647
E-post: parmattsson@yahoo.se