Spelrätter

Spelrätterna kommer att avskaffas.
Årsmötet har beslutat att spelrätterna avskaffas från och med 1 januari 2012.
Under 2011 tillhandahåller klubben spelrätter utan kostnad till nya medlemmar.
Kontakta kansliet för ytterligare information.

Blanketter och Dokument
Presentation (Översikt)
Hembud
Överlåtelse
Upplåtelse
Avtalstexter

En spelrätt ger innehavaren rätt att spela på banan. Man kan alltså se det som ett slags årskort. Spelrätten kan dock bara utnyttjas om man är medlem i klubben.

Om man har en spelrätt som man inte vill utnyttja så kan man överlåta eller sälja den till någon som bättre behöver den. Det förekommer även att man hyr ut spelrätter på längre eller kortare tid. Den nye innehavaren måste registreras av golfklubben innan spelrätten börjar gälla.

En spelrätt som inte har utnyttjats på tre år förfaller, och är inte längre giltig. I det läget kan golfklubben utförda en ny spelrätt för varje förfallen spelrätt. Antalet spelrätter är begränsat för att inte banan ska bli helt överbefolkad.

Den stora fördelen med spelrätter är att det bättre stämmer överens med den allt större rörligheten mellan klubbarna. För golfklubben medför det både en minskad ekonomisk risk och en smidigare administration i samband med att någon byter klubb.

Gamla medlemmar får spelrätter

Den som hade medlemslån i Bjurholms GK kommer i gengäld att få spelrätter i den nya golfklubben utan kostnad.
Den som betalat fullt medlemslån får två spelrätter (och kan alltså skänka eller sälja den andra till någon annan). Den som betalat minst ett halvt fullt medlemslån får en spelrätt.

Hur man registrerar en (ändrad) spelrätt

Alla spelrätter måste vara registrerade hos golfklubben. Den som redan har en spelrätt behöver bara nämna det för golfklubben i samband med att man betalar årsavgiften.
Alla överlåtelser och andra omregistreringar måste ske skriftligen. Blanketter och information finns på länkarna nedan.

Om man vill sälja (eller skänka bort) sin spelrätt går det normalt sett till på följande sätt:
1. Man kommer överens med motparten om de inbördes villkoren (priset).
2. Båda fyller i blanketten Hembud och skickar in till klubben.
3. Om klubben väljer att inte utnyttja sin förköpsrätt så registreras överlåtelsen, och den nye ägaren övertar spelrätten.

Om du har frågor så är det bara att kontakta kansliet eller styrelsen.