Bilder från KM 2004


  Damer från vänster:
Anna Johansson, Ann Harding och Anneli Grenholm.
  Herrar från vänster:
Mikael Eriksson, Daniel Gustafsson och Robert Hortlund.