Tävlingar 2005


Söndag 5 juni: Bernard Jones Tartscramble

Beskrivning: Lagtävling. Lagen kan bestå av minst 3 o högst 4 spelare. Högst 2, minst 1 i varje lag skall ha officiellt hcp. Tävlingen är öppen för medlemmar och blivande medlemmar.

Spelsätt: Lag

Speltyp: Slaggolf

Spelform: Scramble. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar denna. Övriga bollar plockas upp. Spelaren av den bäst placerade slår därefter nästa slag. Övriga spelare droppar i valfri ordning på samma plats och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt med undantag från green där bollen placeras och att man i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta. Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat. (Detta innebär t.ex. att hålad kortputt eller hålat dubbelslag inte behöver innebära att hålet är avslutat). Tävlingen spelas utan handicap

Antal hål: 9

Hcp-gräns: Ingen

Övrigt: Alla tar med ett inslaget packet för ca 25:-. Pris för fantasifullaste paketet. Efter tävlingen ingår kaffe och hallontårta. För ytterligare info se anslag i klubbstugan.

Tävlingsledare:
Harry och Lilian Lindqvist, 0932-101 80
Torbjörn Sundén, 090-77 57 25, 070-346 93 55
Anders Waldemarsson, 090-19 50 45, 070-322 13 78


Söndag 19 juni: FSB Cup (Klubbkval o Klubbtävling)

Beskrivning: Ungdomstävling för flickor och pojkar födda 1989 eller senare.

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Slaggolf m hcp

Klubbkval:
P/F 13 f 1992 18 hål slaggolf 2p+2f vidare
P/F 14 f 1991 18 hål slaggolf 2p+2f vidare
P/F 15 f 1990 18 hål slaggolf 2p+2f vidare
P/F 16 f 1989 18 hål slaggolf 2p+2f vidare

Klubbtävling:
P/F 0-12 f 1993 o senare med hcp < 36 18 hål slaggolf
P/F 0-12 f 1993 o senare med hcp 36+ 9 hål slaggolf
P/F 13-16 f 1989-1992 med hcp 36+ 18 hål slaggolf

Antal hål: 18 (9 hål för P/F 0-12 med 36+)

Hcp-gräns: Max 36 i klubbkvalet och 36+ i klubbtävlingen

Tävlingsledare:
Ewa och Björn Stuge 0932-103 60
Henrik Helmersson 0932-200 59


Onsdag 22 juni: Länstouren Omg. 1

Beskrivning: Ungdomstävling för flickor och pojkar 0-18 Hcp-gräns 18-36.

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Slaggolf med hcp, blandat startfält

Antal hål: 18

Hcp-gräns: -

Tävlingsledare:
Henrik Helmersson 0932-200 59
Lennart Löfgren 0930-205 77, 070-336 75 43
Anders Waldemarsson 090-19 50 45, 070-322 13 78


Söndag 26 juni: Tjugan (Öppen)

Beskrivning: Individuell tävling i två klasser

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Klass-A Poängbogey, Klass-B Slaggolf

Antal hål: Klass A 18 hål Klass B 9 hål

Hcp-gräns: Klass A 0-36 Klass B 36+

Tävlingsledare:
Henrik Helmersson 0932-200 59
Anneli Grenholm 090-13 13 59, 070-323 54 23
Kurt Granqvist 0935-401 07


Lördag 9 juli: Triss Lady (Klubbkval)

Beskrivning: Klubbkval Poängbogey singel för damer födda 1986 eller tidigare med officiellt hcp.

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Individuell poängbogey över 18 hål. Full handicap. Röd tee för samtliga spelare. Poängbogey scratch för spelare som aspirerar på segern scratch. Bästa spelare poängbogey med handicap och bästa spelare poäng- bogey scratch går vidare till distriktskval. Poängbogey kan spelas både med och utan handicap, dvs både netto och scratch. Vid poängbogey scratch ger en bruttobogey 1 poäng, bruttopar 2 poäng, bruttobirdie 3 poäng osv. Dam som är kvalificerad till både poängbogey scratch och poängbogey med handicap tilldelas scratchplatsen.

Antal hål: 18

Hcp-gräns: 36

Tävlingsledare:
Ola Dahlgren 0935-517 88
Hans Mattsson 0935-200 44, 070-310 38 43
Anders Ohlsson 0935-209 94


Onsdag 13 juli: Gamals Tävling

Beskrivning: Singeltävling i 4 klasser

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Klass-A slagtävling, Klass-B poängbogey, Damklassen poängbogey, Juniorer poängbogey

Antal hål: 18

Hcp-gräns: Klass-A -18,9, Klass-B 19-36 Damer -36 Juniorer -36

Tävlingsledare:


Lördag 16 juli: Invigningstävling

Beskrivning: Invigningstävling för särskilt inbjudna

Spelsätt: Par

Speltyp: Slagspel

Spelform: Greensome, slaggolf
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och får därefter välja med vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome. Pliktslag som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome. I greensome får man spela en provisorisk boll först när sidan valt med vilken boll de skall fortsätta att spela. Efter ett sådant val upphör den bortvalda bollen att vara boll i spel. Sidans gemensamma spelhandicap beräknas enligt följande: Summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. Därefter avrundning till en decimal som räknas i resultatet.

Antal hål: 18

Hcp-gräns: 36

Tävlingsledare:
Torbjörn Sundén 090-77 57 25, 070-308 24 04
Barbro Andersson 090-12 18 78, 070-647 50 20
Lennart Löfgren 0930-205 77, 070-336 75 43
Anders Waldemarsson 090-19 50 45, 070-322 13 78


Torsdag 21 juli: Bäverslaget (Öppen)

Beskrivning: Individuell tävling i tre klasser

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Klass-A slagtävling, Klass-B slaggolf, Klass-C poängbogey

Antal hål: 18

Hcp-gräns: Max 36

Övrigt: Klass-A spelar Scratch från vit tee

Tävlingsledare:
Lennart Löfgren 0930-205 77, 070-336 7543
Monica Enardsson 0932-109 01
Sune Persson 0932-106 70


Onsdag 27 juli: Bjurholmscutten (Öppen)

Beskrivning: FD Skotte Björsells. En 27-hålstävling med cut efter 18 hål. De10 bästa resultaten går vidare. Dessa spelar ytterligare 9 hål där en spelare slås ut för varje hål. De två sist kvarvarande spelarna gör upp om segern på sista (9:e) hålet.

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Slaggolf o Slagtävling

Antal hål: 18 i kvalomgången, 9 i slutspelet

Hcp-gräns: Max 36

Tävlingsledare:
Barbro Andersson 090-12 18 78, 070-647 50 20
Monica Enardsson 0932-109 01
Kerstin Lundholm


30-31 juli: Klubbmästerskap (KM)

Beskrivning: Klubbmästerskap Herrar/Damer. Tävlingen spelas från vit resp. blå tee.

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Slagtävling - Scratch

Antal hål: 36

Hcp-gräns: 36

Tävlingsledare:
Rolf Eckeskog 0932-105 35
Torbjörn Norrman 0935-20096
Nils Sigefelt 090-13 35 89
Christer Andersson 090-18 61 91

Lördag 30 juli: KM-klasser

Beskrivning: Klubbmästerskap Herrar/Damer i åldersklasser. H35, H45, H55, H65, H75, D35, D50, D60 och Juniorer.

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Slagtävling - Scratch

Antal hål: 18

Hcp-gräns: 36

Övrigt: Spelas från ordinarie tee. För att en klass skall genomföras krävs att minst 4 startar.

Tävlingsledare:
Rolf Eckeskog 0932-105 35
Torbjörn Norrman 0935-20096
Stefan Norberg 0935-102 46, 070-331 02 46


Lördag 6 augusti: Almi

Beskrivning: Partävling för alla. Fyrboll bästboll poängbogey. Paret måste bestå av minst en med officiellt hcp.

Spelsätt: Par

Speltyp: Slagspel

Spelform: Fyrboll bästboll Poängbogey Två spelare bildar sida. Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Spelarna får tillgodoräkna sig 90% av sitt spelhandicap

Antal hål: 18

Hcp-gräns: Max 54 el. 36+

Tävlingsledare:
Inga-Lill o Sten-Anders Gustafsson 090-462 75
Lillemor Hägglund 090-77 12 44


Söndag 14 augusti: VK Cupen

Beskrivning: Partävling Irish Greensome. Spelare under 18 år måste spela tillsammans med målsman.

Spelsätt: Par

Speltyp: Slagspel

Spelform: Irish Greensome. En variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man skall fortsätta spela med.

Antal hål: 18

Hcp-gräns: Max 36

Tävlingsledare:
Katharina Persson 090-14 15 93, 070-734 71 63
Gunnel o Roland Persson 0932-103 12


Söndag 4 september: Flaggtävling (Öppen)

Beskrivning: Flaggtävling Dam och Herrklass

Spelsätt: Singel

Speltyp: Slagspel

Spelform: Slagtävling. Flaggtävling är en slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en (individuellt markerad) flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.

Hcp-gräns: Max 36

Tävlingsledare:
Ingemar Jonasson 0932-100 31
Bert-Tage Einarsson 0935-515 75
Kenneth Södermark 090-468 64


Lördag 10 september: Eckerö Line Open
(fd. Surströmmingstävling)

Beskrivning: Partävling för alla, där man bland vinsterna finner golfresa till Åland. Gemensam start.

Spelsätt: Par (2-mannalag)

Speltyp: Slagspel

Spelform: Irish Greensome, slaggolf

Antal hål: 18

Hcp-gräns: Öppen för alla

Tävlingsledare:
Anders Näsström 0932-101 34, 070 567 18 45
Juha Kalander 0930-211 04
Sten-Erik Öhlin 0930-208 59
Anneli Grenholm 090-13 13 59