Utbildning

Det är vår Pro som sköter klubbens utbildningsverksamhet. Det innebär både utbildning för nybörjare och vidareutbildning av (i första hand) medlegolfare.

Nybörjarkurs

Vi går igenom allt man behöver veta för att kunna börja spela golf på ett tryggt och roligt sätt. Teori och praktik blandas i fem 3-timmars pass. En del är teori, men det allra mesta är praktik. Detta ska till slut leda till en examen som golfare (grönt kort) vid det sista passet.
Kursavgiften inkluderar medlemskap i golfklubben under hela det år som kursen genomförs.
Juniorer 0-16 år : 900 kronor
Juniorer 17-21 år: 2000 kronor
Vuxna: 2500 kronor

Avrostningskurs

Genomgång av golfens olika slag med fokus på svingteknik. Ett tretimmarspass för att plocka fram glömda rörelser samt för att hitta några nya.
Pris: 340 kronor

Lektioner

Lektioner ger möjlighet att på ett personligt sätt utveckla golfspelet. Detta är exempel på priser (billigare för medlem i golfklubben):
1-2 personer 30 minuter: 200/300 kr
1-2 personer 60 minuter: 350/450 kr
5-kort (5*30 min): 650/780 kr
10-kort (10*30 min): 1200/1450 kr

Hur börjar man spela golf?

För att få spela golf på egen hand måste man ha genomgått (och klarat) en grundläggande utbildning. Det gäller att visa att man kan regler, säkerhetsföreskrifter, hur man uppför sig på banan och behärskar den grundläggande tekniken. Under och efter utbildningen kan man själv träna tillsammans med någon mer erfaren golfare.

Det är alltså ungefär som att ha ett körkort för att få vara ute i trafiken. Det är detta "körkort" som ibland kallas för det "Gröna kortet".
När man väl uppnått detta kan man i sin egen takt spela golf och utvecklas som golfare.

Regelverket är ändrat 2012 för att göra det enklare att snabbt komma igång med det som är det viktigaste - att få spela golf.
Mer detaljerad information:
Börja spela golf (information från SGF)
Grönt kort (utbildningsmaterial)

En nyhet sedan något år är att man inte börjar vid röd tee (kortaste ordinarie utslaget). Man börjar istället längre fram, och flyttar sig succesivt längre från hål (vilket ökar svårighetsgraden).
- Gul/svart tee ungefär 150 meter från hålet.
- Grön/vit tee ungefär 200 meter från hålet.
- Röd tee är den kortaste ordinarie utslagsplatsen.

Examinationen består i att man visar att man uppnått tillräcklig spelkompetens. Dels visat att man kan spela 9 hål på 18 poäng med handicap 54 från gul/svart tee (alternativt två rundor när man nästan klarar det). Dels ska man visa att man kan ta sig fram på ett säkert sätt, med tillräcklig koll på reglerna. Alltså ett ganska informellt förfarande.

Spela på banan

När man blivit godkänd på kursen erhåller man klubbhandicap 54 i den klubb som man är medlem i. Det innebär att man får spela på sin hemmaklubb, men inte nödvändigtvis på andra banor. I takt med att man blir bättre registrerar man sina framsteg och får ett allt lägre handicap.

För att erhålla officiellt handicap ska man visa att man kan spela på handicap 36 (två extra slag per hål) från röd tee under en 9-hålsrunda.
När man gjort det så kontakter man kansliet på anvisat sätt, som registrerar det i förbundets system. Sedan är det möjligt att spela golf i nästan hela världen.

Kontaktpersoner

Pro: Thomas Nilsson 0932-10756 golfgallerian@hotmail.com
Kansliet 0932-10756 kansliet@bjurholmsgk.se