Juniorkommittén

Juniorkommittén ska hantera klubbens barn-, ungdoms- och juniorverksamhet.
Det innefattar även kontakt med skolor och andra organisationer.

Kontakt

Ewa Stuge
Ansvarig Juniorer
070-654 42 27 ewa.stuge@gmail.com